ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม