ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเนื่องจากเหตุพิเศษเป็นการชั่วคราว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเนื่องจากเหตุพิเศษเป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่๒)


การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เฉพาะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese





























QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 



โทร. 086-8268707
 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

















 



ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3