หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านกุ่ม
พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

 


นางพิมพ์ภัช  เพชรมั่นคงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

น.ส.จินตนา  วงศ์น้ำเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรักธรรม  อังกินันทน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

น.ส.สุพิมพ์  พุ่มสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

น.ส.ขนิษฐา  แตกช่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 

น.ส.ชื่นรัตน์  เจี้ยมดี
นักวิชาการศึกษา
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3