คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกุ่ม
นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี
นายกอบต.บ้านกุ่ม
โทร.086-8268707
 

นางจำเนียร อาบสีนาค
รองนายกอบต.บ้านกุ่ม
โทร.081-3780142

นางรัชนี ชุ่มจันทร์
รองนายกอบต.บ้านกุ่ม

โทร.064-8455837ร้อยโทยุทธนา อาบสีนาค
เลขานุการนายกอบต.บ้านกุ่ม

โทร.089-8363228
 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese