สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

 


นายถาวร  มั่นคง
ประธานสภา อบต.บ้านกุ่ม
โทร.087-9191272
 


นางนิภา  รุจิรา
รองประธานสภา อบต.บ้านกุ่ม
โทร.061-9354164
      

พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
เลขานุการสภา อบต.บ้านกุ่ม
โทร.083-0785249


 


นางไฉน เมืองถาวร
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.1
โทร.083-0428942
      

น.ส.ภัทรภร ดวงเดือน
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.2
โทร.085-9578992

น.ส.มณีรัตน์ เมฆาลัย
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.4
โทร.086-1316634
 

นายสุทธิพงศ์ หวังกา
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.6
โทร.091-8654443

นายธนากร หยิมการุณ
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.7
โทร.088-9132962
 

นายประสงค์ ประทุมเทือง
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.8
โทร.088-9714814

นายชูเกียรติ ลีอร่าม
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.9
โทร.083-2130600
 

นางสุนันทา ใยบัว
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.10
โทร.089-5471058

นายวิโรจน์ พรประสาท
สมาชิกสภา อบต. บ้านกุ่ม ม.11
โทร.086-7639516
 

นางนงนุช ศรีเมือง
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.12
โทร.087-5477805
นางกุสุมา เหยียนยั่งยืน
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ม.13
โทร.088-6771729 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3