บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บ้านกุ่ม
พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม


นางพิมพ์ภัช  เพชรมั่นคงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 


น.ส.พรรณี  แดงหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายณัฐวัตร แย้มยิ้ม
นักทรัพยากรบุคคล

นายนพพล  พราหมณ์ฤกษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ณิศรา มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายคมสัน  ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายนิพล แก้วประเสริฐศรี
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.ชุติมา จุลชาติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


น.ส.ศศิธร อาบสีนาค
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายอำนาจ แดงประดับ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
 

นายลักษณ์  ศรีนพรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายประสาร สกุลชร
พนักงานดับเพลิง
 

นายจิรวัฒน์ บัวงาม
คนงาน
นายไพวัน ภุมมิต
คนงาน
      

นายสุรเทพ โสภางคกุล
คนงาน 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3