บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.บ้านกุ่ม


 


น.ส.สุพิมพ์  พุ่มสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

น.ส.ปารตี ชาตะรูปานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมคิด  ทองม่วง
พนักงานขับรถขยะ
      
นายมานิตย์  มีผลมาก
พนักงานขับรถขยะ

นายโยธิน  เนตรสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
      
นายธรรมรงค์  ทับทิมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ

นายอัน  นิลทศิลป
คนงานประจำรถขยะ
      
นายสุเทพ เนตรอำพันธ์
คนงานประจำรถขยะ

นายณรงค์  ชวนชม
คนงานทั่วไป
 
  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3