บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.บ้านกุ่ม


 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

น.ส.ปารตี ชาตะรูปานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมคิด  ทองม่วง
พนักงานขับรถขยะ
      
นายสมมาตร์ ผ่องพิพัฒน์
พนักงานขับรถขยะ

นายโยธิน  เนตรสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
      
นายธรรมรงค์  ทับทิมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ

นายอัน  นิลทศิลป
คนงานประจำรถขยะ
      
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ

นายณรงค์  ชวนชม
คนงานประจำรถขยะ
 

- ว่าง -
คนงาน 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3