บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.บ้านกุ่ม


 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

น.ส.ปารตี ชาตะรูปานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมคิด  ทองม่วง
พนักงานขับรถขยะ
      
นายสมมาตร์ ผ่องพิพัฒน์
พนักงานขับรถขยะ

นายโยธิน  เนตรสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
      
นายธรรมรงค์  ทับทิมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ

นายอัน  นิลทศิลป
คนงานประจำรถขยะ
      
นายสุเทพ เนตรอำพันธ์
คนงานประจำรถขยะ

นายณรงค์  ชวนชม
คนงานประจำรถขยะ
 

น.ส.ณัฐกาญจน์ เตชะเดช
คนงาน 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3