สภาพทางสังคม อบต.บ้านกุ่ม

การศึกษา
       มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
               โรงเรียนวัดบันไดทอง  หมู่ 5
       มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์  หมู่ 5
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบันไดทอง  หมู่ 5
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุนตรา  หมู่ 2
       มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประชาชน  1  แห่ง  หมู่ 11

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัดจำนวน 2 แห่ง คือ
              วัดบันไดทอง
              วัดขุนตรา
       มัสยิดจำนวน 2 แห่ง  (หมู่ 8 กับ หมู่ 13)
       ศาลเจ้าจำนวน 1 แห่ง  หมู่ 11
สถานที่ราชการอื่นๆ ในพื้นที่
       กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หมู่ 1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3