โครงสร้างพื้นฐาน อบต.บ้านกุ่ม

การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  หมู่ 6
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่พักสายตรวจ  1  แห่ง  หมู่  12
       สถานีดับเพลิง  ไม่มี
การคมนาคม
       ถนนดินลูกรัง     9  สาย
       ถนนลาดยาง     2  สาย
       ถนนคอนกรีต  25  สาย
การสื่อสาร
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  ไม่มี
       สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  ไม่มี
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  10  ตู้
การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  จำนวน  13  หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
       มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผท่านทั้ง  13  หมู่บ้านThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3